top of page

MERES - MEditačno - RElaxačné Stretnutie

  • Ended
  • Free
  • Location 1

Service Description

Cieľom nácviku relaxácie je, naučiť sa pochopeniu reči vlastného tela a oslobodenie energie. A cieľom MERES je, naučiť sa spútané energie oslobodiť a zmenou vnútorného prežívania dosiahnuť kvalitatívne zmeny v správaní a konaní.


Contact Details


bottom of page