top of page

DUŠA

Aktivácia DNA I. a II.

hero-bottom@2x-dusa.png

DNA je kyselina deoxyribonukleová. Vyzerá ako dve vlákna vo forme špirály, navzájom poprepájané, ktoré nesú v sebe zakódovaný “stavebný plán” nášho fyzického života – defekty, choroby, talenty a podobne, všetko kódované na úrovni buniek. Ezoterika hovorí, že existuje ešte 10 dodatočných vlákien, ktoré sa nazývajú “tieňové vlákna”. Tieto sú elektromagnetické a obsahujú kódy pre vývoj našej nefyzickej DNA. Tiež sú spárované, takže popri jednom fyzickom páre máme ešte päť nefyzických odtlačkov v našom energetickom poli.

CIEĽ AKTIVÁCIE

Je pravda, že každá naša bunka obsahuje tú istú informáciu, čo nám dáva možnosť opravovať chyby. V ľudskom živom organizme existujú aj mechanizmy, ktoré sú určené na opravovanie chýb ale aj tie nie sú stopercentné. Našim cieľom je, čo najviac sa priblížiť k tým 100%.

ČO MOŽNO AKTIVÁCIOU DOSIAHNUŤ

Po prvej aktivácii pocítime zmeny hlavne v našom fyzickom tele. 
Po druhej aktivácii sa tieto fyzické zmeny začnú prelínať so zmenami duševnými a duchovnými

  • posilnenie schopnosti odhaliť nefunkčné vzorce správania a posilniť funkčné vzorce správania

  • bunky nadobudnú schopnosť rýchlejšie sa liečiť

  • posilní sa medzibunková štruktúra

  • zvýši sa intuícia, jasnovidectvo a psychické schopnosti

  • zvýši sa pocit nárastu energie a cítime sa, a aj vyzeráme mladšie

  • zlepší sa naša pamäť a spresní sa naša komunikácia

  • zlepší sa naša schopnosť koncentrovať sa a konať v danom okamihu nastúpi seba-reflexia - pochopíme lepšie náš zmysel v živote

PRE KOHO JE AKTIVÁCIA VHODNÁ

Každý človek, ktorý chce prevziať zodpovednosť za svoje bytie, za zlepšenie svojich fyzických, psychických, duševných a duchovných schopností.

​METÓDA APLIKÁCIE

Skupinová aktivácia - V hlbokej relaxačnej hladine pridáme k dvom základným – fyzickým vláknám ešte ďalších 5 párov vlákien tieňových. Sú to vlákna komunikácie, dokonalosti, emócií, kreativity a vlákna nesmrteľnosti, ktoré spájajú náš duševný život so životom fyzickým – je to spojenie s našim Vyšším JA.  

Pri individuálnej aktivácii pracuje aktivátor v hladine théta. "Navedie" klienta do siedmej roviny bytia - rovina najvyšších energií, energií bezpodmienečnej lásky a cez toto spojenie vykoná aktiváciu aktivátor. Klient sedí v hlbokej relaxačnej hladine. Ako bonus individuálnej aktivácie požiadame o výmenu chromozómu starnutia za chromozóm večnej mladosti a vitality - prejavy procesu starnutia sa výrazne spomalia, ....

PRIEBEH AKTIVÁCIE

Ide o terapeutický rozhovor, počas ktorého terapeut – kouč vedie kreslený záznam na základe rozprávania klienta. Nasleduje identifikácia problému a návrh na jeho riešenie.

DĹŽKA STRETNUTIA

(Je potrebné rátať s 2 – 3 hodinami aktivácie pri každom stupni. Po Aktivácii DNA I. je vhodné, aby Aktivácia II. bola vykonaná najskôr jeden týždeň po prvej aktivácii.)  Nakoľko sa všetko vôkol nás mení, zrýchľuje, tak i my sme pristúpili k tomu, že obe aktivácie sa dajú spraviť v jeden deň a naše telo to vie spracovať. Takže - tešte sa na ohromujúci zážitok.

Zamer kurzu
Pre koho
Obsah kurzu
Cena

Cena za terapiu.

Táto terapia v žiadnom prípade nenahrádza diagnostiku, prípadne liečbu klasického doktora medicíny

INDIVIDUÁLNA

70,- €

osoba / celá aktivácia

cena je za aktiváciu oboch úrovni DNA. Tzn. DNA I. + DNA II.

Trvanie 1 - 2 h

CENA

  KOMENTÁRE  

Pridať komentár
Komentare

name

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page