top of page

O agentúre Radosť

janka-jedinakova.jpg

VITAJTE na stránke Agentúry Radosť. Pokojne, bez náhlenia sa oboznámte s jej obsahom, zamyslite sa, čo z našej ponuky Vám vyhovuje, čo Vás osloví a s Radosťou sa toho zúčastnite.

Dovoľte mi, aby som Vám stručne predstavila „životopis“ Agentúry Radosť. Od svojho vzniku v roku 1998 sme prešli výraznými zmenami v oblasti poskytovania služieb. V období počiatkov som sa zamerala na to, aby naša ponuka bola nanajvýš aktuálna a súčasne aby uspokojovala potreby klienta, ale i naše

Časom sa naša činnosť vyprofilovala a začali sme sa zaoberať aktivitami, ktoré doslova a do písmena napĺňajú obsah nášho názvu – pre klienta poskytujeme doplnkové vzdelávanie, všestranné vyplnenie voľného času, i aktivity na regeneráciu a rekondíciu tela i ducha.

Poslanie

Našim poslaním je pomôcť všetkým ľuďom - bez rozdielu veku či pohlavia - všestranne vyplniť svoj voľný čas, a ukázať im cestu k sebe samým.

 

Filozofia, ktorou sa riadim

Našou filozofiou je, aby každý človek pochopil svoju celistvosť. Aby neliečil telo a popri tom zabúdal na duševné a duchovné zdravie, a aby pri liečbe duše a rozvoji svojich mentálnych schopností nezabúdal ani na fyzické telo.

Doplnkové vzdelávanie

Tu poskytujeme služby pre deti od 7 rokov, pre študentov stredných a vysokých škôl, pre manažérov, top manažérov, svoje uplatnenie tu nájde i novinár, vedecký pracovník, knihovník, učiteľ, pracovník vo verejnej správe, poslanec, podnikateľ, maklér, ... a každý iný, kto musí denne mnoho čítať a koho pritom súri čas.

Naučiť sa ako sa učiť - rýchle a efektívne učenie - kurzy pre žiakov základných škôl vo veku od 10 rokov
Rýchle a efektívne čítanie - pre ostatnú vekovo a profesijne rôznorodú klientelu ponúkame vzdelávaciu aktivitu , po ukončení ktorej naši absolventi získavajú osvedčenie o vzdelaní s celoštátnou pôsobnosťou.
SFUMATO® - Splývavé čítanie® - medzi nami sú však i takí, ktorí majú problémy s čítaním (dyslektici, dvojité čítanie,...) a práve pre nich ponúkame úplne inú – revolučnú metódu , prostredníctvom tejto techniky sa deti naučia čítať plynulo a s porozumením. Aplikuje sa i ako „nápravné čítanie“.

Regenerácia a rekondícia tela a ducha

Druhá skupina našich aktivít je zameraná na regeneráciu a rekondíciu tela i ducha – pre všetky vekové kategórie . Tu ponúkame:

Ho'oponopono
Aktivácia DNA I. a II.
SRT-Metóda duchovného liečenia
Fragmenty labyrintu života

Sebaodpustenie a sebaprijatie

Kraniosakrálna osteopatia

Ako sa zbaviť okuliarov

bottom of page