top of page

VZDELÁVANIE

Rýchle a efektívne čítanie

ČLOVEK JE SÚČTOM KNÍH, KTORÉ PREČÍTAL ...

hero-bottom_2x-vzdelanie.png

"Prečo je čítanie také dôležité? Na jednej strane preto, lebo slová znamenajú myšlienku. Každé nové slovo, ktoré sa naučíme, znamená jednu novú myšlienku. Myšlienky sú však nezaplatiteľné. Na druhej strane sa náš príjem často vyvíja paralelne k našej slovnej zásobe.Všetky vedomosti sú niekde zapísané. Musíme ich však hľadať. Musíme ísť informáciám v ústrety.

Dve knihy za týždeň znamenajú 100 kníh za rok. Za sedem rokov je to 700 kníh. Určite sa pýtate: „Ako to mám stihnúť? Nemám tak veľa času!
Prvá kniha, ktorú by ste si mali prečítať, je kniha o rýchlom čítaní, pretože čas je drahocenný. Ak máte potrebu skvalitniť svoje doterajšie študijné, pracovné i osobné aktivity, darujte si viac voľného času."

ZÁMER KURZU

Po absolvovaní kurzu „Rýchle a efektívne čítanie“ absolvent ušetrí dvoj, troj až štvornásobok času, ktorý dovtedy musel venovať čítaniu študijnej literatúry, potrebných písomností, správ, publikácií, návrhov zákonov...
Kurz „Rýchle a efektívne čítanie“ je stavaný na poznatkoch univerzitného profesora PhDr. Jozefa Mistríka, doktora vied a je obohatený o tréningové techniky a relaxácie.

V súčasnej rýchlej dobe každý človek potrebuje rýchlo prijímať a spracovávať množstvo informácií - dostávame sa do informačného stresu. V prívale nových poznatkov vzniká potreba pružne sa orientovať a efektívne ich selektovať. Poznatky získané v tomto kurze využijete v pracovnom aj voľnom čase. Tréningové a relaxačné techniky využívané v priebehu kurzu podporujú zlepšenie koncentrácie i pamäte účastníkov a zároveň urýchľujú a uľahčujú proces učenia sa.

Zamer kurzu
Pre koho

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Manažér, novinár, vedecký pracovník, knihovník, učiteľ, pracovník vo verejnej správe, poslanec, podnikateľ, maklér, stredoškolák, vysokoškolák,... a každý iný, kto musí denne mnoho čítať a koho pritom súri čas.Nie je určená hranica požadovaného vzdelania; rozhodujúca je schopnosť chápať obsah slova a prečítaného textu.Rýchle a efektívne čítanie podnecuje schopnosť rýchlej, lepšej koncentrácie, čo podnecuje zvýšenú schopnosť konania. Rozšírením slovnej zásoby sa úmerne zlepšuje i komunikácia. Správna komunikácia, okamžité rozhodovanie, schopnosť koncentrácie, zlepšenie pamäti - to všetko sa skrýva za výkonným riadením kolektívu i vlastnej práce.

OBSAH KURZU
 

  • Druhy a spôsoby čítania   

  • Etapový nácvik techniky rýchleho čítania

  • Formy a spôsoby spracovania textu

  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér

  • Faktory ovplyvňujúce rýchle čítanie

  • Relaxačné a protistresové techniky

  • Testy rýchleho čítania

  • Kruhový tréning

  • Vyhodnotenie vzdelávacej aktivity

DĹŽKA KURZU

Kurz trvá 16 výučbových hodín, v prvý deň je možná po skončení ôsmej hodiny prípadná konzultácia.Prvý deň je čiatok kurzu o 8,30 hod., obedná prestávka cca 12,00 - 13,00 hod., predpokladaný koniec kurzu o 16,35 (17,35) hod.Druhý deň je začiatok kurzu o 8,00hod., obedná prestávka 11,35 - 12,30 hod., predpokladaný koniec kurzu je o 16,05 hod.

Obsah kurzu
Cena

Cena základného víkendového kurzu (2 dni) organizovaného v Bratislave.

V cene je zahrnutý študijný materiál, pracovné pomôcky (farbičky, zvýrazňovače, ceruzky, perá,...), pitný režim - káva, čaj, voda - pyramidálna, tachyónová a prevádzková réžia.

200,- €

osoba / kurz

V prípade organizovania kurzu mimo Bratislavy

pre skupiny menšie ako 10 účastníkov

je cena navýšená o dodatočné náklady.

CENA

  KOMENTÁRE  

Komentare
Pridať komentár

name

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page