top of page

VZDELÁVANIE

MEditačno – RElaxačné Stretnutia  - MERES

hero-bottom_2x.png

Slovo meditácia (pochádzajúce z latinského výrazu pre rozmýšľanie) sa dnes vysvetľuje ako stav prehĺbeného sústredenia. Tento stav môžeme dosiahnuť, ak uvoľníme svoje telo, utíšime svoje emócie a oddelíme sa od vonkajších vplyvov.  
 

M. Norbekov vo svojej knihe „Lekce Dr. Norbekova“ považuje definíciu meditácie za trochu suchopárnu. Omnoho výstižnejšie sa mu zdajú nasledujúce vety: „Čo je modlitba? To je, keď my hovoríme a Boh načúva. Čo je to meditácia? To je, keď my počúvame a rozpráva Boh. Božie slová je potrebné počúvať v tichu a pokoji, s dušou naplnenou mierom, s dušou plnou šťastia“.  Relaxácia je psychická činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela, duše a ducha.

CIEĽ STRETNUTÍ

Cieľom nácviku relaxácie je, naučiť sa pochopeniu reči vlastného tela a oslobodenie energie. A cieľom MERES je, naučiť sa spútané energie oslobodiť a zmenou vnútorného prežívania dosiahnuť kvalitatívne zmeny v správaní a konaní.

ČO MOŽNO S MERES DOSIAHNUŤ

Z psychologického hľadiska nie je náhodné, kde sa daná energia hromadí, má informačný náboj a jej konkrétnym vyjadrením sú psychosomatické ochorenia. Keď je človek dostatočne relaxovaný, nenahnevá sa tak ľahko, je tolerantnejší, znesie viac frustrácie, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktných situáciách, je odolnejší voči stresu. Ten, kto pravidelne relaxuje, už po mesiaci cvičenia má zmenené energetické pole, jeho aura je silnejšia, je veselší a pokojnejší.

Zamer kurzu
Pre koho

PRE KOHO JE SEDENIE VHODNÉ

Každý človek, ktorý sa rozhodne spraviť prvé kroky ku skvalitneniu svojho života

​METÓDA APLIKÁCIE

Keď chceme dosiahnuť rovnováhu vo vnútri tela, zbaviť sa stresu a odpútať sa od okolia, najvhodnejšou metódou je správne volená hudba, príjemné „komorné“ prostredie a sprievodné slovo.Relaxačné metódy vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi troma faktormi: psychickou tenziou, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím kostrového svalstva. Keďže tonus kostrového svalstva je možné vôľou meniť, je tu daná možnosť využiť zámernú svalovú relaxáciu k dosiahnutiu psychického uvoľnenia a k ovplyvneniu aj orgánových funkcií riadených vegetatívnou nervovou sústavou.

DĹŽKA STRETNUTIA

Jedno stretnutie je plánované na cca 90 minút / skupina; 60-90 minút / jednotlivec.

Obsah kurzu
Cena

Cena za stretnutie.

Všetky potrebné pomócky má učatstník k dispozícii v cene stretnutia.

30,- €

osoba / skupina

cena za osobu pri skupinovom stretnutí

50,- €

osoba / individuálne

cena za osobu pri individuálnom stretnutí

CENA

  KOMENTÁRE  

Komentare
Pridať komentár

name

dateCreate

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page