VZDELÁVANIE

MEditačno – RElaxačné Stretnutia  - MERES

hero-bottom_2x.png

Slovo meditácia (pochádzajúce z latinského výrazu pre rozmýšľanie) sa dnes vysvetľuje ako stav prehĺbeného sústredenia. Tento stav môžeme dosiahnuť, ak uvoľníme svoje telo, utíšime svoje emócie a oddelíme sa od vonkajších vplyvov.  
 

M. Norbekov vo svojej knihe „Lekce Dr. Norbekova“ považuje definíciu meditácie za trochu suchopárnu. Omnoho výstižnejšie sa mu zdajú nasledujúce vety: „Čo je modlitba? To je, keď my hovoríme a Boh načúva. Čo je to meditácia? To je, keď my počúvame a rozpráva Boh. Božie slová je potrebné počúvať v tichu a pokoji, s dušou naplnenou mierom, s dušou plnou šťastia“.  Relaxácia je psychická činnosť zameraná na dosiahnutie harmónie tela, duše a ducha.

CIEĽ STRETNUTÍ

Cieľom nácviku relaxácie je, naučiť sa pochopeniu reči vlastného tela a oslobodenie energie. A cieľom MERES je, naučiť sa spútané energie oslobodiť a zmenou vnútorného prežívania dosiahnuť kvalitatívne zmeny v správaní a konaní.

ČO MOŽNO S MERES DOSIAHNUŤ

Z psychologického hľadiska nie je náhodné, kde sa daná energia hromadí, má informačný náboj a jej konkrétnym vyjadrením sú psychosomatické ochorenia. Keď je človek dostatočne relaxovaný, nenahnevá sa tak ľahko, je tolerantnejší, znesie viac frustrácie, ľahšie nachádza riešenia aj v konfliktných situáciách, je odolnejší voči stresu. Ten, kto pravidelne relaxuje, už po mesiaci cvičenia má zmenené energetické pole, jeho aura je silnejšia, je veselší a pokojnejší.

 
 

PRE KOHO JE SEDENIE VHODNÉ

Každý človek, ktorý sa rozhodne spraviť prvé kroky ku skvalitneniu svojho života

​METÓDA APLIKÁCIE

Keď chceme dosiahnuť rovnováhu vo vnútri tela, zbaviť sa stresu a odpútať sa od okolia, najvhodnejšou metódou je správne volená hudba, príjemné „komorné“ prostredie a sprievodné slovo.Relaxačné metódy vychádzajú z poznatkov o vzájomnej súvislosti medzi troma faktormi: psychickou tenziou, funkčným stavom vegetatívnej nervovej sústavy a napätím kostrového svalstva. Keďže tonus kostrového svalstva je možné vôľou meniť, je tu daná možnosť využiť zámernú svalovú relaxáciu k dosiahnutiu psychického uvoľnenia a k ovplyvneniu aj orgánových funkcií riadených vegetatívnou nervovou sústavou.

DĹŽKA STRETNUTIA

Jedno stretnutie je plánované na cca 90 minút / skupina; 60-90 minút / jednotlivec.

 
 

Cena za stretnutie.

Všetky potrebné pomócky má učatstník k dispozícii v cene stretnutia.

10,- €

osoba / skupina

cena za osobu pri skupinovom stretnutí

35,- €

osoba / individuálne

cena za osobu pri individuálnom stretnutí

CENA

  KOMENTÁRE  

 
Pridať komentár

name

dateCreate

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.