VZDELÁVANIE

Naučiť sa učit

hero-bottom_2x-vzdelanie.png

Od prvých okamihov nášho života máme túžbu poznávať a pretvárať svoje okolie. Túžba učiť sa a objavovať je nám prirodzená, ale postupne ju mnohí strácame, cítime neistotu a neskôr možno i strach - to všetko je dôsledok informačného stresu a tlaku zo strany rodičov, školy, trénerov, ...

Tréningové a relaxačné techniky využívané v priebehu kurzu podporujú zlepšenie koncentrácie i pamäte účastníkov a zároveň urýchľujú a uľahčujú proces učenia sa.

s pocitom byť úspešný, uznávaný, rozumný ... sa postupne dieťa dostáva k voľbe rozvrstvenia si svojho času a stále viac a viac si ukrajuje zo svojich voľnočasových aktivít a presúva sa do času vyplneného učením a vzdelávaním. Vráťme svojmu dieťaťu kúsok detstva tým, že mu ukážeme cestu ako šetriť časom - naučme ho rýchlejšie a ľahšie sa učiť.

ZÁMER KURZU

Sprístupniť nové poznatky z oblasti rýchleho učenia, orientácia v štúdijnej literatúre, selekcia podstatného od nepodstatného.
 

  • Rýchle prijímanie a spracovanie množstva informácií

  • Zlepšenie koncentrácie a pamäte

  • Pružná orientácia a efektívne selektovanie čítaného textu

  • Zlepšenie zručnosti v učení

 
 
 

PRE KOHO JE KURZ VHODNÝ

Žiak od 10 rokov, študenti SŠ a VŠ.
Rýchle a efektívne učenie rozširuje vedomostnú úroveň, čím sa úmerne zlepšuje sebavedomie a následne i komunikácia. Tréningy pre zharmonizovanie činnosti oboch mozgových hemisfér, objavenie seba -aký som?, kto som?, zbierka pozitívnych vlastností, viera v úspech - to všetko sa skrýva v návrate sebadôvery, sebaistoty, sebaúcty a v návrate voľného času pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

OBSAH KURZU

Teória učenia:

  • Druhy a spôsoby čítania

  • Formy a spôsoby spracovania textu

  • Mozog a jeho činnosť

  • Cvičenia na zefektívnenie práce oboch mozgových hemisfér

  • Faktory ovplyvňujúce učenie

  • Relaxačné a protistresové techniky

DĹŽKA KURZU

Kurz trvá 6-7 hodín; spravidla v piatok začiatok o 8,00h - predpokladaný koniec cca o 15,00-16,00h - počas kurzu je hodinová prestávka na obed.

 

Cena 1-dňového kurzu organizovaného v Bratislave, obvykle v piatok.

Každý účastník kurzu obdrží pracovný materiál spracovaný lektorkou

60,- €

dieťa ZŠ / kurz

cena za skupinový kurz

s min. počtom 6 účastníkov

70,- €

SŠ a VŠ / kurz

cena za skupinový kurz

s min. počtom 5 účastníkov

cena za individuálnu konzultáciu v dľžke trvania 3 hod. 

CENA

95,- / 75,-

dosp. / SŠ,VŠ

Novinka

Počas trojhodinovej individuálnej konzultácie sa študent dozvie základné informácie o efektívnom učení. Základné techniky na zvýšenie rýchlosti čítania, techniky spracovávania učebného textu, techniky uchovávania prečítaných informácií v pamäti, pomôcky na zefektívnenie učenia ako sú: relaxačné techniky, práca so zrakom, naštartovanie spolupráce mozgových hemisfér.

  KOMENTÁRE  

Pridať komentár
 

name

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.