top of page

VZDELÁVANIE

Edu - kineziologické odblokovanie

Hand Massage
hero-bottom_2x-vzdelanie.png

Aj vaše dieťa má problémy s učením, písaním, rátaním, čítaním? Učiteľ a psychológ sa zhodli na tom, že dieťa je dyslektik, dysgrafik, dyskalkulik? Je vaše dieťa nadmieru živé – hyperaktívne? Chodíte s ním k psychológovi, ale nebadáte žiadne zlepšenie?
Kto ako malé dieťa dostatočne dlho lezie štvornožky, ten vyrastá tak, že sa spontánne naučí používať obidve mozgové hemisféry naraz. Tí, u ktorých je toto obdobie krátke, alebo takmer vôbec neexistuje, nenaučia sa spolupráci dvoch hemisfér, a tým k nej nedochádza ani počas učenia. A práve vtedy prichádza diagnostika – dyslektik, dysgrafik,..

Tento systém sa dá plne uplatniť pri nápravnom čítaní detí a študentov, ktorí už prešli nácvikom čítania, ale zistili sa u nich poruchy čítania – dyslexia, dvojité čítanie, zámena písmen za iné, pridávanie písmen, či hlások, čítanie bez pochopenia obsahu,...

ZÁMER PRELADENIA

zaradenie preladeného dieťaťa do normálne fungujúcej skupiny bežne sa učiacich detí – tzn., výrazne zlepšiť schopnosti čítania, písania, rátania, gramatiky, osvojovanie si všetkých školských zručností. Návrat sebadôvery, sebaúcty a návrat voľného času (predtým venovaného dlhému a neúspešnému učeniu) pre zábavu a hry tak potrebné pre zdravý vývin každého z nás.

Zamer kurzu

Ukázka

Pre koho

PRE KOHO JE PRELADENIE VHODNÉ

každý jedinec – dieťa, žiak, študent i dospelý, ktorý má problémy s učením, čítaním, rátaním, koncentráciou,...

METÓDA PRELADENIA

Edu-kineziologické preladenie (edukinestézia – výuka používajúca pohyb) je metóda pozostávajúca z jednoduchých pohybov a cvičení, pomocou ktorých naštartujeme činnosť oboch mozgových hemisfér.

 

DĹŽKA KONZULTÁCIE A PRELADENIE

Prvá konzultácia, vstupný test a preladenie trvá približne 60 až 90 minút – podľa druhu nápravy a špecifických ťažkostí; následné do/pre-ladenie cca do 60 minút

Obsah kurzu
Cena

Cena za konzultáciu

35,- €

 konzultácia

prvá konzultácia, prípadné preladenie - do 90 minút

CENA

Komentare

  KOMENTÁRE  

Pridať komentár

name

Introduce your team! Click here to add images, text and links, or connect data from your collection.

bottom of page